KNOWEDGE - ניהול ידע ומערכות מידע
ראשי
|
אודות
|
הנהלה
|
קורונה - התמודדות
|
שירותים מקצועיים
|
טכנולוגיה ופתרונות
|
לקוחות
|
מאמרים
|
צרו קשר
|
English
חפש
צרו קשר
לפתרונות בתחומי ניהול ידע ומערכות מידע, צרו איתנו קשר בטלפון 054-2632442 או באימייל
חדשות
בפוקוס
קורונה - התמודדות

היכולת שלנו להיכנס מידית לעולמות תוכן שונים, לנתח תהליכים ומערכות, להכין תכניות עבודה ולסייע ביישומן היא היתרון המשמעותי שלנו, ואנו מזמינים אתכם לנצל יכולות אלו בתקופה קשה זו

 

 

 

 

ייעוץ אסטרטגי למובילי תהליך ניהול ידע בארגונים
ארגונים רבים נמצאים במצב בו הם מעוניינים לבחון את הצורך לטפל בנושא ניהול הידע בארגון. הצורך יכול להיות מועלה ע"י גורמי הנהלה בכירים שמעוניינים לבחון את התועלת הפוטנציאלית ממהלך כזה עבור הארגון שלהם. צורך אחר הוא של מנהלים מדרג הביניים המשוכנעים בצורך, ומחפשים דרך לשכנע את ההנהלה הבכירה, וקיימים צרכים דומים נוספים.
 
כאשר ההנהלה מעוניינת לבחון את התועלת הפוטנציאלית במהלך של ניהול ידע, יש להוביל תהליך אסטרטגי של בחינת הארגון וכיווני ההתקדמות הנכונים עבורו, והתוצר –  המלצה לגבי כיווני ההתקדמות הנכונים.
 
כאשר גורמים בעלי עניין בוחנים את הדרכים לשכנע את ההנהלה, קיים צורך לבחון את יעדי הארגון בראיית ההנהלה, את הפוטנציאל של ניהול ידע לתמוך בהם, ואת הדרך בה האנשים השונים בהנהלה תופסים את נושא ניהול הידע. התוצר במקרה זה – תכנית פעולה שתאפשר להוביל למצב בו ההנהלה תאשר תכנית ניהול ידע שתרומתה לארגון תהיה ברורה בעיני כל הגורמים המעורבים.
 
באופן דומה, תיבנה תכנית מתאימה עבור כל צורך אסטרטגי אחר.
 
הובלה של תהליך מסוג זה מחייבת, מצד אחד, הבנה בתהליכים ארגוניים מורכבים, כולל היכולת לבין מוטיבציות של מנהלים,  ומצד שני מומחיות בתהליכי ניהול ידע בארגונים.
 
יועצי Know-edge ייחודיים בכך שהם נותנים ללקוחותיהם את השלוב הנדרש בין יכולות אלו. יועצינו הבכירים שימשו כמנהלים בכירים בארגונים, וניסיונם מהווה נדבך נוסף החיוני לייעוץ מסוג זה. שילוב זה מאפשר לנו להבין את האסטרטגיה של הארגון ויעדי העל שלו, ולחבר בינם לבין פתרונות פוטנציאליים של ניהול ידע, תוך מתן המלצה לתועלת הצפויה לארגון מיישום תכנית ניהול ידע המתמקדת בפתרונות שזוהו.